Perényi NFE
Az egyesületről Elérhetőségek Aktuális Programok Támogatóink Sajtószoba Közérdekű Börze Így dolgoztok Ti Tagság
Akik támogatnak minket
Támogatóink \\ Akik támogatnak minket

A FODRÁSZOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE KERESI PARTNEREI KÖZÉ MINDAZON CÉGEKET, TÁRSASÁGOKAT MELYEK ÜZLETI LEHETŐSÉGET LÁTNAK AZ EGYESÜLETTEL FOLYTATOTT HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTMŰKÖDÉSBEN.

AZ  EGYESÜLET LEHETŐSÉGET TUD FELKÍNÁLNI, NYILVÁNOS RENDEZVÉNYEI ALKALMÁVAL ÜZLETI, DIREKT KOMMUNIKÁCIÓRA /STAND, SZINPADI BEMUTATKOZÁS, KOSTOLTATÁS, SZOLGÁLTATÁS ILLETVE TERMÉK BEMUTATÓK / A LÁTOGATÓKKAL.
LEHETŐSÉG VAN A RENDEZVÉNYEKET KISÉRŐ MÉDIAKAMPÁNYBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE IS / RÁDIÓ, NYOMTATOTT MÉDIA, PLAKÁTOK, FREE CARD, LIFTREKLÁM, TV, SZÉPIPARI SZAKLAPOK, ÉLETMÓD MAGAZINOK, STB.
EGYESÜLETÜNK ÁLLANDÓ TÁMOGATÓIT MINDEN NYILVÁNOS MEGNYILVÁNULÁSÁN MEGJELENÍTI.
AZ EGYESÜLETI TAGOKNAK NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK IS FOLYAMATOS KOMMUNIKÁCIÓT BIZTOSÍTANAK PARTNERCÉGEINKNEK,
AMIT MAGYARORSZÁG VEZETŐ SZÉPSÉGIPARRAL KAPCSOLATOS MÉDIÁIBAN FOLYAMATOSAN MEGJELENÍTÜNK.

MŰKÖDÉSÜNKHÖZ SZÜKSÉGÜNK VAN:
-NYOMDAI MUNKÁRA
-GRAFIKAI STÚDIÓ
-IRODA, SZÁMITÁSTECHNIKAI SZEREKRE
-KOMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEKRE,
KOMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖKRE
-IRODAI MUNKÁRA ALKALMAS GÉPPARKRA
-IRODAI BÚTOROKRA
-UTAZTATÁSRA ALKALMAS GÉPJÁRMŰRE / VIDÉKI,ILL.KÜLFÖLDI TANFOLYAMOK MEGSZERVEZÉSÉNÉL /.
-SZOLGÁLTATÁSOKRA /AMIT AZ EGYESÜLETI TAGOK IGÉNYBE VEHETNEK/
ÉS MINDEN MÁS ESZKÖZRE, LEHETŐSÉGRE, AMI AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁT CÉLJAI ELÉRÉSÉHEZ HOZZÁSEGÍTI.

A PERÉNYI NEMZETKÖZI FODRÁSZ EGYESÜLET 2001 OKTOBER 5.-ÉN MEGKAPTA A KÖZHASZNÚ FOKOZATOT,TEHÁT JOGÁBAN ÁLL MINDEN TÁMOGATÁSRÓL ADÓIGAZOLÁST KIÁLLÍTANI,AMIT A TÁMOGATÓINK KEDVEZÖBB FELTÉTELEKKEL TUDNAK ELSZÁMOLNI.
AZ ÁLLANDÓ TÁMOGATÓINKNAK PLUSSZ ADÓKEDVEZMÉNY IS JÁR!

 2003 JANUÁR 1-TŐL A SZOLGÁLTATÁSI, TÁRGYI, ESZKÖZI TÁMOGATÁSOK NEM ÁFA KÖTELESEK!!!

A JOGSZABÁLY: támogatott célt, a kiállító megnevezését, székhelyét, adószámát, továbbá közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokot.
Az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről meghatározza a kedvezmények fajtáját, amelyet aztán az egyes területeket szabályozó törvények részleteznek:
• A közhasznú szervezet által – cél szerinti juttatásként – nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség,
• a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet – létesítő  okiratban rögzített céljaira – adott támogatás (a továbbiakban: adomány) után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személvi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény,
• tartós adományozás esetén a támogatót a támogatás második évétől /külön kedvezmény illeti meg.

Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról a következő kedvezményeket határozza meg, melyet a támogatók igénybe vehetnek:
Adománynak minősül a közhasznú szervezet részére a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy
a) a jogügyletre vonatkozó dokumentum (így különösen az alapító okirat, tájékoztató, reklám), körülmény (így különösen szervezés, feltétel, kapcsolódó jogügylet) valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú törvényben meghatározott célt,
b) az nem jelent az e töményben és a személyi jövedelemadóról szóló töményben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.
Az adózás előtti eredmény csökkentéseként az adomány
a) teljes összege és a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől ezen a jogcímen adott adomány további 20 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százaléka érvényesíthető közhasznú szervezet támogatása esetén.
Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról a következő rendelkezéseket tartalmazza:
Tartós adományozás, valamint annak külön kedvezménye: a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott módon és feltételekkel történő adományozás, valamint hozzá rendelt kedvezmény.
A közcélú adomány a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott tevékenységet (tevékenységeket) folytató közhasznú szervezet tevékenységének céljára adott támogatás összege.
A közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb azonban a közhasznú szervezet(ek), az egyház(ak), illetőleg a közérdekű kötelezettségvállalás(ok) esetében összesen 50 ezer forint, mely az adófizetési kötelezettséget csökkenti.
A tartós adományozás külön kedvezménye az adóévben befizetett összeg további 5 százaléka.
Egyéni vállalkozó esetén a jogszabály szerint megállapított jövedelemből levonható a közcélú adomány az erre vonatkozó igazolás alapján és feltételek teljesülése esetén a következők szerint: a közhasznú szervezetnek az igazolt befizetés, továbbá a tartós adományozás külön kedvezményeként az igazolt befizetés további 20 százaléka, de együttesen legfeljebb a jövedelem 20 százalékáig terjedően, illetőleg ha kiemelkedően közhasznú szervezetet is támogatott az egyéni vállalkozó, legfeljebb a jövedelem 25 százalékáig terjedően.
Az 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról a következőket tartalmazza az adózó jövedelmének 1%-ának felajánlásáról:
Az adó 1 %-a felajánlható olyan Egyesületnek, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább három évvel nyilvántartásba vett, és alapszabálya szerint az említett rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXLVI. törvényben meghatározott tevékenységgel ténylegesen foglalkozik
.
Összefoglalás

Az Egyesület céljainak megvalósításához eltökéltségre, megalapozott, sokrétű szakmai tudásra és tapasztalatra, végül pedig időre van szükség. Ám hisszük, hogy tervünk megvalósításával a fodrász szakma nem csupán szolgáltatásokat kínál majd, hanem valódi életérzést.
E központi szervezet működtetéséhez és az európai színvonal eléréséhez támogatóink bizalmára, segítőkész hozzáállására is számítunk. Emellett szükségünk van mindazon segítségükre – lehetőségeikhez mérten anyagi és szellemi támogatásaikra – amelyekkel Egyesületünk céljait mielőbb megvalósíthatjuk. Mindezen új kapcsolatok, támogatások felhasználásával, egymást kölcsönösen segítve tudjuk céljainkat megvalósítani, és az Egyesületet a jövőben is biztos alapokon működtetni.

Támogatásukat várva további sikeres munkát kíván:

 Perényi Ádám
 Az FNE ügyvezető elnöke

 BOMBA ! Hajháló
Internetes fodrászverseny

TÁMOGATÓI

2004


BOMBA  D.P.C Kft.
1011 Budapest, Donáti u. 7/B.

Boomerang Media
1024 Bp., Vörösmarty u. 67. 

Radio Deejay Kft
1024 Bp., Lövőház u. 2-6.   

VIVA TV Z+Műsorszolgáltató Rt
1119 Bp., Fehérvári út 79/B.  

aTEdivatod 
1119 Bp., Kankalin u. 2. 

SZÉPÍTÉSZ Magazin
1025 Bp., Csévi u. 3.

ATATEAM Futárszolgálat
1173 Bp., Napkelet u. 9.  

PRO-FOUR BT
1145 Bp., Róna u. 160. 

HAIR STYLE FORUM 
1122 Bp., Városmajor u. 33.  

KRI-SAN Szalon
Duna-Pest, Petőfi hidfő  

ADU PRINT
1033 Bp., Csikós u. 8. 

GARRONE Magyarország Kft.
1022 Bp. Füge u. 1.  

BT Print
1116 Bp. Fehérvári út 120.  

FOOD EXPRESS Kft.
1215 Bp., Duna u. 42.  

KREATÍV Online Media 
1075 Bp., Rumbach S. u. 15/b. 

CONEXT KFT
1211 Bp., Szállítók útja 4.

LIFTREKLÁM
1039 Bp., Mátyás kir. út 99.  

M-Invest Kft.
1126Bp., Böszörményi út 20-22. 

PROWEB
1061 Bp, Jókai tér 10. 

OCEAN DIVING TOURS
1073 Bp. Klauzál u. 31.  

Ez a Pesti Divat
1053 Királyi Pál u. 10. I/1. 

Pesti Stílus Magazin
1137 Bp., Radnóti M. u. 5-7. 

SAMURAI SONGS RECORDS

ROYAL Revue & Casino
1073 Bp., Erzsébet krt. 43-49.  

VERSIONE Kft.
Bp. VI., Révai u. 10. 

ORLANDO Collection
1064 Bp., Rózsa u. 55.  

EU Pályázati Központ
1075 Bp., Dohány u. 39.   

ALLACTION PICTURES

Great Lengths Hairstyle Szalon
Bp., II., Retek u. 21-27/B. 
 
ECLIPSE
1142 Bp., Rákospatak u. 73/a. 

INDIAN SUMMER
Bp., VI., Csengeri u. 71.


Beauty&Pharma   Kft.
1051 Bp., Sas u. 11. II/7/a.  

GOLDWELL
1025 Bp., Pálvölgyi út 27. 

DIVA Kft                                 

Gyergyovis Hajszalon  
9200 Mosonmagyaróvár, Palánk u. 1.

HAJHÁLÓ 2.

internetes fodrász verseny

TÁMOGATÓI
2005.

Health & Beauty Business Media Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Pesti Stílus Kft.
1137 Budapest, Radnóti M. u. 5-7.
                                                              
ÓCEÁN DREAM TRAVEL                         
1072 Bp. Klauzál u. 31.

KRI-SAN  Fodrász, Kozmetikai Kereskedelmi és Oktatási BT
1093 Budapest, Boráros tér 1. 

Eu. Pályázati Központ                                                     
1051 Budapest, József nádor u. 9.                                     

ATATEAM                                               
1173 Budapest, Napkelet u. 9.

BOOMERANG MEDIA                               
1064 Budapest, Vörösmarty u.67.

RADIO DEE JAY                                   
1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.

So Long Print Nyomdaipari Kft.
1146 Bp., Dózsa Gy. út 1-3.
        
LIFTREKLÁM Kft.                                        
1031 Budapest, Nánási út 97.

HAIRPOINT BY PERÉNYI
1066 Budapest, Dessewffy u. 13.

HAJSZERVÍZ Kft.             
2310 Szigetszentmiklós,  Vörösmarty u. 8.
           
CONEXT KFT.                                         
1105 Budapest, Szent László tér  16.
    
 PERSONAL HYGIENE KFT. 
 142 Budapest, Szőnyi út 28/a.
             

D.M. Edison Kreatív Ügynökség
1143 Budapest, Ilka u. 26.


Universal Hungary Media Holding Kft.
1061 Budapest., Hegedű u. 6.

Wella Magyarország Kft.                                 
1117 Budapest, Budafoki út 11.
           
Profi Hair Kft.
1025 Bp., Pálvölgyi út 27.

Büki Üditő Kft.                                                  
1011 Budapest, Donát u. 7/B.

Qualytrade Kft.                                      
1124 Bp. Csörsz u. 51.

PROMIX RT                                                         
1211 Budapest, Corvin út 18-24.
     


HAJHÁLÓ 3.
Internetes fodrászverseny

T Á M O G A T Ó I
2006.

 

Health & Beauty Business Media
1016 Budapest, Naphegy tér 8.

SZÉPÍTÉSZ MAGAZIN
1026 Budapest, Júlia u. 2/b.

Pesti Stílus Kft.
1137 Budapest, Radnóti M. u. 5-7.

ÓCEÁN DREAM TRAVEL  
1072 Bp. Klauzál u. 31.

KRI-SAN  Fodrász, Kozmetikai           
Kereskedelmi és Oktatási BT
1093 Budapest, Boráros tér 1. 

Eu.Pályázati Központ                                
1051 Budapest, József nádor u. 9.                                     

BOLS Hungary Kft.                                   
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

BOOMERANG MEDIA                               
1064 Budapest, Vörösmarty u.67.
 
radiocafe Kft.                                      
1064 Budapest, Vörösmarty u. 67.
        
Mega-Forma  Grafikai Stúdió          .
1041 Budapest, József A. u. 94.
         
DOM SZEMÜVEGSZALON                
1054 Bp. Károly krt. 4.
                                                          
 HAIRPOINT BY PERÉNYI Szépség Szalon
1066 Budapest, Dessewffy u. 13.

 PERSONAL HYGIENE KFT       
1142 Budapest, Szőnyi út 28/a.
                
City Profil Kft. Ügynökség
1143 Budapest, Ilka u. 26.

Wella Magyarország Kft.                                      
1117 Budapest, Budafoki út 11.
       
Qualytrade Kft.                                                                                                       
1124 Bp. Csörsz u. 51.

 PROMIX RT                                                        
1211 Budapest, Corvin u. 18-24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kapcsolódó linkekLetölthető dokumentumok

29.184kb - DOC file
44.032kb - DOC file
28.672kb - DOC file

X