Perényi NFE
Az egyesületről Elérhetőségek Aktuális Programok Támogatóink Sajtószoba Közérdekű Börze Így dolgoztok Ti Tagság
Az egyesületről Tevékenységünk Támogatás
Az egyesületről \\ Az egyesületről

FODRÁSZOK     NEMZETKÖZI     EGYESÜLETE

Az Egyesület

A Perényi Nemzetközi Fodrász Egyesületet 2001-ben - gondosan elkészített szakmai felmérések, piackutatások elvégzése, illetve a hosszútávú célok és a fejlődési lehetőségek meghatározása után- alakult meg.
Az alapító tagok a személyükben jelen lévő, itthon és külföldön szerzett szakmai tapasztalatra és ismeretanyagra építve hozták létre az Egyesületet. Az Egyesület célja, központi szervezetként ellátni azokat a feladatokat, melyek a fodrász szakma színvonalát az európai normákhoz igazítják.

Az alapító tagoknak és az Egyesület elnökének gondolatai, céljai az Egyesület létrehozásakor:

Meggyőződésünk, hogy az egész fodrász szakma presztízsét emeli, ha olyan szakemberek képzése történik, akik magas szakmai színvonalú munkájuk mellett, kvalifikáltságuknak köszönhetően a vendégek komfortérzését is növelni tudják, hiszen rohanó világunkban minden szolgáltatásban lehet és kell törekedni arra, hogy az emberközpontúság ne kerüljön háttérbe. Fontosnak tartjuk, hogy váratlan események (balesetek, betegségek) során felmerülő problémáknál a tagok bizalommal forduljanak az Egyesülethez. Ilyen esetekben az Egyesület - a lehetőségekhez mérten - a szakma-közeli átképzésben is megbízható segítséget nyújt.

Kapcsolatépítés:

Az Egyesület keresi partnereit (szervezeteket, cégeket, iskolákat és bármely más társulásokat vagy magánszemélyeket), akikkel mindkét fél számára kölcsönösen eredményes és hosszútávú kapcsolatok alakíthatók ki. Az Egyesület alapítói már a kezdetektől nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy akítv és hatékony együttműködést alakítsanak ki.

Az Egyesület működése:

Az Egyesület várja mindazon természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok támogatását, akik úgy érzik, az Egyesület céljai közel állnak hozzájuk, azokkal egyetértenek és támogatásukkal szívesen segítenék az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

Az Egyesület elnöke: Perényi Ádám fodrászmester

 Levelezési cím:

Fodrászok Nemzetközi Egyesülete
1246. Budapest, Pf.:26.

WEB oldal: www.fne.hu

E-mail cím: info@fne.hu

Az Egyesület adószáma: 18105007-1-41
Az Egyesület bankszámla száma: KDB Bank 13597539-20666705-40110000

Az Egyesület 2001. szeptember 5-én megkapta a közhasznú szervezet minősítést.

Az Egyesület várja pártoló tagok jelentkezését, azon természetes vagy jogi személyek részéről, akik munkájukkal, anyagi és szellemi javakkal az Egyesület tevékenységét támogatják. A pártoló tag jogosult az Egyesület közgyűlésein tanácskozási joggal jelen lenni, javaslatokat, észrevételeket tenni, az Egyesület működésével kapcsolatban az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülni.

Az Egyesület tiszteletbeli tagjai sorába hívja azon személyeket, akik támogatása meghatározó, és mindenben egyet értenek az Egyesület céljaival. A tiszteletbeli tagokat kötelezettségek nem terhelik, jogosultak az Egyesület közgyűlésein tanácskozási joggal jelen lenni, javaslatokat, észrevételeket tenni, az Egyesület működésével kapcsolatban az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülni.

Összefoglalás

Az Egyesület céljainak megvalósításához eltökéltségre, megalapozott, sokrétű szakmai tudásra és tapasztalatra, végül pedig időre van szükség. Ám hisszük, hogy tervünk megvalósításával a fodrász szakma nem csupán szolgáltatásokat kínál majd, hanem valódi életérzést.
E központi szervezet működtetéséhez és az európai színvonal eléréséhez támogatóink bizalmára, segítőkész hozzáállására is számítunk. Emellett szükségünk van mindazon segítségükre - lehetőségeikhez mérten anyagi és szellemi támogatásaikra -, amelyekkel Egyesületünk céljait mielőbb megvalósíthatjuk. Mindezen új kapcsolatok, támogatások felhasználásával, egymást kölcsönösen segítve tudjuk céljainkat megvalósítani, és az Egyesületet a jövőben is biztos alapokon működtetni.

Támogatásukat várva további sikeres munkát kíván:

Perényi Ádám
ElnökKapcsolódó linkek

X